Mladi
igra?i


Tisu?e mladih sanja o tome da postanu profesionalni nogometa?i – malo njih uspije! Mi smo bili u istoj situaciji, znamo o ?emu je rije? i koliko je truda i svega ostalog potrebno za uspjeh. Mi ne stvaramo nogometa?e, ali svakako usmjeravamo i vodimo ka ispunjenju glavnog cilja. Imamo stalnu i dobru komunikaciju s klubovima i trenerima po pitanju razvoja karijere na?ih klijenata. Tako?er smo na raspolaganju roditeljima i obitelji kojima je potrebna potpora i razumijevanje.

Etablirani
igra?iZbog toga ?to smo igrali u najja?im klubovima i ligama svijeta, kao sto su Primera, Bundesliga, Premiership, Seria A i sami znamo koliko je te?ko posti?i ciljani uspjeh kao i zadr?ati se na tom nivou. Zato smo okupili vode?i tim stru?njaka na raspolaganju profesionalnom nogometa?u i u me?unarodnoj karijeri. Mi vodimo pregovore i brigu o novom i produ?enju postoje?eg ugovora. Ugovorni vanjski suradnici vode brigu o financijskim i poreznim pitanjima, kao i o marketingu/PR. Sve, kako bi se igra? mogao posvetiti nogometu, u sigurnosti i uvjerenju da je sve ostalo u dobrim rukama.

Nogometni
klubovi


Nogomet je danas globalna industrija, stoga postoji potreba nogometnih klubova za povjerljivim i stru?nim savjetovanjem. BGM Sport nudi cijeli niz usluga scouting-a i pregovora, ugovaranja, pravnih savjeta te svega ostalog potrebnog klubovima da prona?u odgovaraju?eg igra?a za kojim tragaju. Isto vrijedi i za plasman igra?a u druge klubove, posebno u inozemstvo.